Home > Useful Information
 
 
 
      การซ่อมบำรุงรักษา  
     

การตรวจก่อนเริ่มเดินเครื่องสูบและวิธีการเริ่มเดินเครื่องสูบ

 
     

ในการทดสอบเครื่องสูบในสถานที่ใช้งานหรือเริ่มเดินเครื่องสูบที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ต้องตรวจตามรายการดังต่อไปนี้

 
     
1.

การทำความสะอาดบ่อดูดและท่อดูด
ถ้าปฏิกูลฝุ่นผงหรือสะเก็ดซึ่งเข้าไปอยู่ในบ่อดูดหรือท่อดูดในระหว่างการก่อสร้างไหลตามน้ำเข้าไปในเครื่องสูบ
อาจเกิดการเสียหายอย่างมากได้ จึงต้องตรวจและกำจัดสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับ
เครื่องสูบที่ใช้ที่กั้นรั่วเชิงกล ดังนั้นในบางกรณีจะใช้ที่กั้นรั่วชนิดอัดก่อน หลังจากน้ำสะอาดดีแล้วจึงใช้ที่กั้นรั่วเชิงกล

2. การตรวจระบบไฟฟ้า
ต้องตรวจให้แน่ใจได้ว่าขนาดของที่ตัดวงจร ค่าที่ตั้งไว้สำหรับรีเลย์ กระแสมากผิดปกติ ขนาดและการต่อสายไฟเหมาะสมกับงาน สำหรับมอเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ที่ต้องจุ่มน้ำ ต้องวัดความต้านทานของฉนวนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้านทานเพียงพอ
3. การตรวจความตรงแนว
ควรตรวจและปรับความตรงแนวของเพลาของเครื่องสูบและเครื่องต้นกำลังตามวิธีมาตรฐาน
4. การตรวจน้ำมันหล่อลื่นสำหรับร่องลื่น
ตรวจดูว่าจารบีและน้ำมันสำหรับรองลื่นสะอาดและเพียงพอหรือไม่
5. การตรวจโดยการหมุนด้วยมือ
เพลาควรหมุนได้คล่องเมื่อหมุนด้วยมือ
6. การตรวจท่อย่อย เช่น ท่อน้ำหล่อเย็น
บรรดาวาล์วในระบบท่อย่อย เช่น ท่อน้ำหล่อเย็น ท่อส่งน้ำให้ที่กันรั่วเชิงกล และท่อที่ทำให้ความดันสมดุลต้องเปิดเต็มที่ ปริมาณและความดันของน้ำหล่อเย็นและน้ำหล่อลื่นต้องเพียงพอ
7. วาล์วควบคุมน้ำต้องเปิดเต็มที่ทางด้านดูด
ในกรณีที่แหล่งน้ำขาเข้าสูงกว่าเครื่องสูบวาล์ว ควบคุมน้ำอยู่ทางด้านดูด วาล์วนี้ต้องเปิดเต็มที่
8. การเติมน้ำเพิ่มเริ่มเดินเครื่องสูบ
ต้องเติมน้ำให้เต็มเครื่องสูบก่อนเดินเครื่อง
9. ก่อนอุ่นก่อน (ทำให้เย็นก่อน) ของเครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำร้อน (เย็น)
สำหรับเครื่องสูบสำหรับอุณหภูมิสูง (หรืออุณหภูมิต่ำ) ควรให้น้ำอุณหภูมิสูง (หรือต่ำ) ค่อย ๆสัมผัสเครื่องสูบ เพื่อทำให้อุ่นก่อน (หรือทำให้เย็นก่อน) เริ่มเดินเครื่องสูบ ในการอุ่นก่อน(หรือทำให้เย็นก่อน) ควรทำให้อุณหภูมิของเครื่องสูบต่างจากอุณหภูมิระหว่างปฏิบัติงานไม่เกิน 25 ° C ถ้าการอุ่นก่อน (หรือทำให้เย็นก่อน) ไม่เพียงพอ เครื่องสูบอาจเกิดการเสียดสีจนหมุนไม่ไปตรงส่วนที่มีช่องว่าง
10. การตรวจทิศทางการหมุน
ตามปกติควรถอดแผ่นประกับต่อเพลา ( หรือในกรณีที่ใช่สายพานก็ถอดสายพาน) แล้วตรวจทิศทางการหมุน โดยเดินเฉพาะเครื่องต้นกำลัง แต่สำหรับเครื่องสูบเล็ก ๆ อาจตรวจทิศทางการหมุนโดยเปิดสวิทซ์ให้เครื่องสูบทำงานประมาณ 1 วินาที โดยไม่ต้องถอดแผ่นประกับ
  สำหรับเครื่องสูบจุ่มน้ำ ต่อสายไฟฟ้าชั่วคราวก่อนแล้วเปิดวาล์วทางออกเล็กน้อย แล้วเดินเครื่องสูบชั่วระยะเวลาสั้น ๆ โดยให้หมุนทางหนึ่งก่อนแล้วจึงหมุนกลับทางอ่านความดันที่ท่องอเหนือพื้นไว้ทิศทางการหมุนที่ให้ความดันขอออก
ที่สูงกว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้อง
11. การปิดเครื่องวาล์วทางออกเมื่อเดินเครื่องสูบ
การจะปิดหรือเปิดวาล์วควบคุมน้ำที่ทางออกของเครื่องสูบนั้นขึ้นกับประเภทเครื่องสูบ (ขึ้นกับลักษณะของเส้นโค้งแสดงกำลังเพลา) จุดประสงค์คือความต้องการที่จะให้ใช้กำลังเพลาน้อยที่สูดในระหว่างเริ่มเดินเครื่อง
• เครื่องสูบแรงหวี่ยง ปิดวาล์วทางออกอย่างสนิท
• เครื่องสูบประเภทผสม ตามปกติวาล์วทางออกปิดปกติ
• เครื่องสูบประเภทไหลตามแนวแกน เปิดวาล์วทางออกเต็มที่
• เครื่องสูบจุ่มน้ำ เริ่มเดินเครื่องหลังจากเปิดวาล์วทางออกเล็กน้อยเพื่อให้อากาศที่ค้างอยู่ในท่อออกได้ง่าย
ในการเริ่มเดินเครื่องโดยปิดวาล์วทางออกอย่างสนิท เช่น กรณีเครื่องสูบแรงเหวี่ยง ควรค่อย ๆเปิดวาล์วทางออกจนกระทั่งได้หัวตามที่ต้องการ ถ้าปล่อยให้เครื่องสูบเดินอยู่นานโดยวาล์วทางออกปิดอยู่ พลังงานจากเครื่องต้นกำลังจะไปทำอุณหภูมิของเหลวในเสื้อเครื่องสูบสูงขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆได้ ดังนั้น
ระยะเวลาที่ปิดวาล์วต้องไม่เกิน 5 นาที
 
         
     
< Previous   Next >
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon