Home > Useful Information
 
 
 
      การกัดกร่อนและผุกร่อน (CORROSION AND EROSION)  
     

เนื่องจากเครื่องสูบสามารถใช้สูบของเหลวได้หลายอย่าง ดังนั้น ส่วนที่แตะอยู่กับของเหลวจะถูกกัดกร่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของของเหลว และวัสดุที่ใช้สร้างชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำ การกัดกร่อนในเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำเสีย หรือน้ำทะเล บางทีก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เพราะต้องเกิดขึ้นแน่นอน เมื่อสูบไปนาน ๆ แต่ต้องพยายามป้องกันให้ดี

การป้องกันไม่ให้เกิดการผุกร่อนที่ผิวที่เปียกน้ำทำได้โดยการเคลือบ หรือทาสีจุดที่อาจเจิดการผุกร่อนได้ และควรเคลือบ หรือทาสีซ้ำ เมื่อหยุดเดินเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบปกติ การผุกร่อนบางครั้งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการกร่อนก่อน ซึ่งเมื่อชิ้นส่วนเกิดสึกจนถึงขั้นโลหะก็จะผุได้
เมื่อคิดว่าจะเกิดผุกร่อน และ/หรือการกัดกร่อน ก็ต้องเตรียมชิ้นส่วนไหล่ไว้เปลี่ยน การหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมใหญ่ก็จัดเป็นวิธีการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการกัดกร่อน และผุกร่อนเสียตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะเกิดลุกลามใหญ่โตต่อไป
 
         
     
< Previous   Next >
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon