Home > Useful Information
 
 
 
      การติดตั้งปั๊มจุ่มชนิดติดกับที่และถอดออกได้โดยอัตโนมัติ
(DETACHABLE SUBMERSIBLE INSTALLATION)
 
     

ตรวจสอบ ความเรียบร้องและความเสียหาย เนื่องจากการขนส่งยังหน้างาน

 
     
1.
2.
3.
4.
5.

ติดตั้งฐานด้วยเองเคอร์โบ้ล หรือแอ็กแพนชั่นโบ้ล
ติดตั้งท่อยึดปั๊ม
ติดตั้งปั๊มติดกับฐานปั๊ม
ติดตั้งลูกลอยพร้อมระดับ
ต่อสายไฟเข้าตู้คอนโทรล

 
         
     
< Previous   Next >
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon