Home > Useful Information
 
 
 
      การติดตั้งปั๊มหอยโข่ง (CENTRIFUGAL PUMP INSTALLATION)  
     

ตรวจสอบ ความเรียบร้องและความเสียหาย เนื่องจากการขนส่งยังหน้างาน

 
     
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8


1.9

1.10
1.11
1.12
มอเตอร์ ตรวจดูว่าที่แผ่นป้าย (NAME PLATE) ซึ่งจะระบุขนาดของมอเตอร์ว่าเหมาะแก่การใช้งานหรือไม่
คัปปลิง และดัปปลิงการ์ด (COUPLING & GUARD) ตรวจดูว่าติดตั้งถูกต้อง คือต้องไม่อียงและไม่เยื้องศูนย์
เพลา (SHAFT) ตรวจดูว่า คดหรือชำรุดหรือไม่
ตรวจดูน้ำมันหล่อลื่น อย่าให้มีมากหรือน้อยจนเกินไป ทั้งที่ตัวมอเตอร์และตัวปั๊ม
ติดตั้งปั๊มต่อกับระบบท่อและวาล์วให้ถูกต้อง ขันน๊อตยึดฐานปั๊มให้แน่นทุกตัว ขันเกลียวหรือน๊อตที่ต่อระหว่างปั๊ม
ท่อและวาล์วให้เรียบร้อย
ต่อสายไฟฟ้าจากมอเตอร์ เข้าตู้ควบคุมถ้ามี แล้วต่อกับสายไฟฟ้าประธานให้เรียบร้อย
เมื่อทุกอย่างเรียบร้องแล้วทดลองเปิดเครื่อง โดยให้มีคนคอยปิดเครื่องอยู่ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องได้ทันที
เมื่อเปิดสวิทซ์เดินเครื่องแล้ว ตรวจสอบดูที่แอ็มป์มิเตอร์และโวลท์มิเตอร์ แล้วตรวจสอบดูกับแผ่นป้ายของ
มอเตอร์ว่าตรงกันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแอมป์มิเตอร์ชี้บอกแสดงให้เห็นว่ามีค่ามากกว่าแผ่นป้าย
ให้หยุดเดินเครื่องก่อนแล้วตรวจหาข้อขัดข้องก่อนเดินเครื่องอีกครั้ง
ตรวจดูที่เกจ์วัดความดันว่า ได้ตามกำหนดหรือไม่ ถ้าไม่ได้ลองเปิดเครื่องหรือปิดวาลว์ช้า ๆ เพื่อดูว่าจุดที่ทำงานควรอยู่ตำแหน่งใด
ลองฟังเสียงว่าดังผิดปรกติหรือไม่ ถ้าเสียงดังผิดปกติควรปิดเครื่องแล้วหาข้อบกพร่องก่อน
ลองแตะดูที่มอเตอร์ที่แบริ่ง ร้อนเกินไปหรือไม่ ถ้าร้อนผิดปกติแสดงว่ามีข้อบกพร่อง ปิดเครื่องตรวจสอบดูอีกครั้ง
เมื่อทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วให้เดินเครื่องอีกครั้ง

การตรวจหาสาเหตุข้อบกพร่อง

1.

เมื่อปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่เดิน

 
1.1
1.2

ตรวจดูว่ามีไฟฟ้าเข้ามอเตอร์หรือไม่
ตรวจดูที่ตู้ควบคุมว่าอยู่ในตำแหน่งอัตโนมัติ (AUTOMATIC) หรือ แบบแมนนวล (MANUAL)
2.1 ถ้าอยู่ในตำแหน่งอัตโนมัติ ตรวจดูว่าระบบทำงานหรือไม่ เช่น สวิทซ์ วาล์ว
2.2 ถ้าอยู่ในตำแหน่งแมนนวลตรวจระบบสายที่เข้าตัวมอเตอร์ อาจจะชำรุดหรือว่าต่อสายผิด 
      หรือมอเตอร์เดินกลับทาง

2.

สูบน้ำไม่ขึ้น

 
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

มอเตอร์หมุนกลับทิศ
ไม่มีน้ำในถัง หรือระดับน้ำในถังต่ำ
มีอากาศในท่อดูด
วาล์วด้านดูดปิดอยู่
มีน้ำรั่วจากท่อดูด

3. ปริมาณฯและความดันไม่เพียงพอ
 
3.1
3.2
3.3
3.4

ตรวจทิศทางการหมุน
วาล์วด้านดูดหรือส่งเปิดมากหรือน้อยเกินไป
ที่กรองผง (STRAINER) อุดตัน
มีน้ำรั่วออกมาจากซีล

4. กินไฟมากเกินไป
 
4.1
4.2
4.3

น้ำไหลมากเกินไป
ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเกินไป
ใบพัดของปั๊มใหญ่เกินไป

5. เครื่องสั่นและมีเสียงดัง
 
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

มอเตอร์หมุนกลับทาง
เพลาคด
แบริ่งชำรุด
มีอากาศในเรือนปั๊ม
ใบพัดไม่ได้สมดุลย์

6. มีน้ำรั่วออกมาจากซีล
 
6.1

6.2

ถ้าใช้แมคคานิคอลซีล อาจเกิดจาหน้าซีลชำรุด สปริงที่ตั้งไว้อ่อนเกินไป หรือตั้งระยะห่างเกินไป ขนาดของซีลใหญ่เกินไป
ถ้าใช้แพ็กกิ้งซีล อาจเนื่องมาจากขันน๊อตที่แกลนด์ ไม่แน่นพอ หรือจำนวนแพ็กกิ้งน้อยเกินไป

  หมายเหตุ : โดยปกติแพคกิ้งซีลต้องมีน้ำไหลมาหล่อเลี้ยง
 
         
     
< Previous   Next >
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon