Home > Useful Information
 
 
 
      ข้อควรระวังในการหยุดเครื่องสูบ  
     

ข้อควรระวังในการหยุดเครื่องสูบโดยไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ มีดังนี้

 
     
1.
2.

3.
4.
5

สำหรับเครื่องสูบแรงเหวี่ยงควรปิดเครื่องสูบหลังจากปิดวาล์วขาออกจนสนิท ห้ามปิดวาล์วขาเข้าก่อนปิดสวิทซ์
ในกรณีที่เติมน้ำก่อนเดินเครื่องโดยใช้เครื่องดูด ต้องเปิดให้ความดันลมหมดไปหลังจากหยุดเครื่องสูบ และปล่อยน้ำในเครื่องสูบคืนสู่บ่อดูดเพื่อมิให้มีความดันลมค้างอยู่ในเครื่องสูบ
ถ้าใช้น้ำหล่อเย็น ปิดวาล์วน้ำหล่อเย็นหลังจากหยุดเครื่องสูบ
ของเหลวที่ใช้กันรั่วโดยป้อนเข้าไปในส่วนอัดที่กันรั่ว นั้นควรทิ้งไว้เฉย ๆ
ถ้าเครื่องสูบหยุดเนื่องจากไฟฟ้าดับ ต้องปิดสวิทซ์ไฟฟ้าและในขณะเดียวกันก็ปิดวาล์วขาออก แต่สำหรับเครื่องสูบไหลตามแนวแกน ควรเปิดให้ความดันลมหมดไปก่อนปิดวาล์วขาออก

การใช้เครื่องสูบสำรอง

1.

2.

ต้องเตรียมเครื่องสูบสำรองให้ใช้ได้ตลอดเวลา น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำหล่อลื่น น้ำหล่อเย็นสำหรับร่องลื่น น้ำกันรั่วที่ใช้ป้อนเข้าไปในส่วนอัดกันรั่ว ควรมีอยู่พร้อมเสมอ เพื่อให้ใช้ได้เมื่อจำเป็น
ต้องเดินเครื่องสูบสำรองเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ถ้าทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ทำงานเป็นเวลานาน ภายในเครื่องสูบอาจขึ้นสนิม และอาจหมุนไม่ได้ควรเดินเครื่องสูบเป็นเวลา นาที เพื่อตรวจว่าทุกอย่างปกติ อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง ถ้าทำได้การตรวจเช่นนี้จำเป็นองทำไม่เฉพาะกับเครื่องสูบสำรองเท่านั้น ต้องทำกับเครื่องสูบที่มีไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องสูบดับเพลิง

ในกรณีที่ใช้ในการสับเปลี่ยนการใช้เครื่องสูบโดยอัตโนมัติ เครื่องสูบสำรองควรทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบธรรมดาเครื่องหนึ่งที่จะผลัดเข้าทำงานแทนที่จะถูกทิ้งไว้เฉย ๆ เป็นเวลานาน

การระมัดระวังเมื่อต้องเก็บเครื่องสูบไว้โดยไม่ใช้เป็นเวลานาน

1.
2.

ถ้าจะไม่ใช้เครื่องสูบเป็นเวลานาน จะต้องเอาน้ำออกจากเครื่องสูบทั้งหมด
ผิวเรียบของรองลื่นเพลาที่อัดที่กันรั่วและแผ่นประกับต่อเพลาต้องได้รับการทาด้วยน้ำมันหรือสารกันสนิม

 
         
     
< Previous   Next >
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon