Home > Useful Information
 
 
 
      การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  
      เพื่อให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้ตามต้องการ เราจำเป็นจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้  
     
1. ฐานรองรับเครื่อง โดยทั่วไปแล้ว เครื่องสูบน้ำจะต้องอยู่บนฐานคอนกรีต ฐานนี้จะต้องมีกำลังพอรองรับน้ำหนักของเครื่องสูบน้ำและแรงที่จะเกิดขึ้นจากการสูบน้ำของเหลวขณะปฏิบัติการ
เราจะยึดแผ่นรองรับเครื่องสูบน้ำกับฐานด้วยน๊อตที่ฝังไว้ในฐาน ซึ่งต้องมีรูที่ใช้ฝังที่มีขนาดใหญ่พอที่จะอัดปูนได้แน่น ซึ่งคงจะต้องทำตามแบบที่ได้รับการออกแบบไว้แล้ว การติดตั้งจะทำก็ต่อเมื่อคอนกรีตในฐานแข็งตัวดีแล้ว ซึ่งมักจะต้องใช้เวลา 10 วันถึง 14 วัน หลังจากเทสำหรับคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ปรกติ
2. การตั้งเครื่อง การจะตั้งเครื่องได้ ต้องวางแผ่นรองแนวด้วย ชั้นรองแนวทำด้วยเหล็กบนฐานและแผ่นรองรับติดตั้งไว้ทั้งสองข้างของน๊อตที่ฝังไว้แล้ว ต้องใช้แผ่นรองรับลิ่มใส่เข้าไปด้วย เพื่อให้สามารถปับฐานได้เมื่อจำเป็น หลังจากตรวจสอบว่าได้ระดับแล้ว จึงอัดน้ำปูนลงในช่องเพื่อฝังน๊อต
3. การเล็งแนว เพื่อกันมิให้เครื่องสูบน้ำสั่นขณะเดินเครื่อง จะต้องมีการเล็งแนวเพลาให้ตรง โดยเฉพาะที่ข้อเพลาเครื่องที่ต่อเพลามาตรงแล้วก็อาจจะขยับได้ จึงต้องปรับโดยการปรับแผ่นรองรับแท่นเครื่องเส้น แนวการต่อเพลานี้ เราตรวจสอบได้โดยใช้บรรทัดเหล็กและเกจ์วัดความหนา
  ในการติดตั้งท่อที่มาต่อกับเครื่อง และประตูน้ำ จะต้องระวังมิให้เกิดแรงกดเครื่องสูบน้ำ หลังจากที่ตรวจสอบแนวเพลาจนได้ที่แล้ว ควรเชื่อมแผ่นรองรับกับแท่นเครื่อง แล้วอัดน้ำปูนกับน๊อตยึดติดฐาน แล้วจึงร้อยน๊อตที่ข้อต่อเพลา
 
    Next >
 
     
 
Ishikawa Shoji Co., Ltd. อาคารญาดา ชั้น 6 ห้อง 6/1 เลขที่ 56 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL : 02-235-2206-8 FAX : 02-235-2209
Copyrightright © 2006 Ishikawa Shoji Co., Ltd. All rights reserved.
Web Developed by Verizon